Máte stavebný projekt, s ktorým vám môžeme pomôcť?

Realizácia podlahy sa začína na pláni zemného telesa, pokračuje cez podkladové vrstvy a vlastnú betónovú podlahovú dosku, ktorá je základom k aplikovaniu finálnej povrchovej úpravy. Základom pre podlahovú dosku je v prvom rade vhodné nadimenzovanie pre budúce prevádzkové a statické zaťaženie, aby sa zabezpečila čo najdlhšia životnosť a prevádzky schopnosť navrhnutých podláh, čo v neposlednom rade určite ocení každý investor.

IZOLÁCIE navrhujeme podľa stupňa namáhania: voči zemnej vlhkosti, gravitačnej a stekajúcej vode, tlakovej vode. Ochranu izolácií zabezpečujeme geotextíliami rôznych typov a gramáží.

Naše portfólio

Priemyselné podlahy

Betónové podlahy

Drátkobetónové a vláknobetónové podlahy

Pancierové vsypové podlahy

Liate epoxidové a polyuretánové podlahy

Cementobetónové kryty

Antistatické a ESD podlahy

Samonivelačné cementové podlahové stierky

Sanácia priemyselných podláh