Máte stavebný projekt, s ktorým vám môžeme pomôcť?

Podlahy RK

Rozvoj stavebníctva úzko súvisí s rýchlosťou výstavby a preto spoločnosť Podlahy RK od roku 2004 stavia na promptný a osobitný prístup ku každému zákazníkovi, nemenej dôležité je veľmi citlivo reagovať na neustály vývoj v oblasti technológií a na vytváranie poctivých pracovných ale i priateľských vzťahov.

K týmto cieľom smeruje politika našej spoločnosti, ktorú potvrdzuje aj získanie certifikátu kvality ISO 9001 a množstvo spokojných zákazníkov.

Realizácia viac ako 2 000 000 m2 priemyselných podláh nám okrem neoceniteľných skúseností priniesla aj nový pohľad na zákazníka, ktorého dokonale uspokojí nielen kvalita prevedeného diela, ale aj komplexné zabezpečenie služieb pri realizácii – od návrhu statického a technologického riešenia stavby, cez realizácie podkladových vrstiev, izolácií, konštrukcií podláh a v neposlednom rade nadštandardný záručný a pozáručný servis.

Komplexnosť nám dovoľuje optimalizovať jednotlivé technologické postupy a tým minimalizovať dobu realizácie pri zachovaní vysokej kvality zhotoveného diela, čo je našou nespornou výhodou, ktorá nás radí na čelo dodávateľov priemyselných podláh.