Portfólio

Realizácia podlahy sa začína na pláni zemného telesa, pokračuje cez podkladové vrstvy a vlastnú betónovú podlahovú dosku, ktorá je základom k aplikovaniu finálnej povrchovej úpravy. Základom pre podlahovú dosku je v prvom rade vhodné nadimenzovanie pre budúce prevádzkové a statické zaťaženie, aby sa zabezpečila čo najdlhšia životnosť a prevádzky schopnosť navrhnutých podláh, čo v neposlednom rade určite ocení každý investor.

 

IZOLÁCIE

Navrhujeme podľa stupňa namáhania: voči zemnej vlhkosti, gravitačnej a stekajúcej vode, tlakovej vode. Ochranu izolácií zabezpečujeme geotextíliami rôznych typov a gramáží.

BETÓNOVÁ PODLAHOVÁ DOSKA 

Odoláva účinkom ohybových a šmykových napätí od prevádzkového zaťaženia, na ktoré navrhujeme charakter a stupeň vystuženia:

PROSTÝ BETÓN - bez výstuže

VLÁKNO - BETÓN - vystužený PP vláknami

DRÁTKO - BETÓN - vystužený rozptýlenou oceľovou drátko - výstužou

ŽELEZO - BETÓN - vystužený klasickou oceľovou výstužou

Podľa spôsobu dilatovania rozdeľujeme betónové podlahové dosky do dvoch kategoríí:

REZANÁ DOSKA – vhodná do prevádzky s ľahkým až stredným zaťažením

BEZŠKÁROVÁ DOSKA – vhodná do prevádzky s ťažkým až mimoriadnym prevádzkovým zaťažením (vysoké plošné zaťaženie, vysoké zaťaženie od pätiek regálov, vysoké zaťaženie od VZV), vyznačuje sa väčšími dilatačnými modulmi do 35 až 40bm

KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY NAMI REALIZOVANÝCH PODLÁH:

HLADENÉ BETÓNOVÉ POVRCHY

Povrch betónovej dosky strojne hladený v dobe tvrdnutia betónovej zmesi

Použitie: podklad k nášľapnej vrstve

HLADENÉ BETÓNOVÉ POVRCHY S METLIČKOVOU ÚPRAVOU

Metličkovou úpravou dosahujeme protišmykové vlastnosti hladených povrchov

Použitie: cementobetónové kryty vozoviek, parkovísk a spevnených plôch

VSYPOVÉ PODLAHY

Hladený povrch betónovej dosky zušľachtený vsypovými zmesami podľa charakteru zaťaženia prevádzky na báze cementu s prímesami kremičitých pieskov, korundu, karbidu, resp. metalickými vsypmi so zapracovaním technológiou „dry to wet“, hr. 2-3 mm,  „wet to wet“, hr. 5 -10 mm. alebo „wet to dry“ hr. 5-10 mm

Použitie: výrobné haly, skladové haly, vysoko-regálové sklady, predajné plochy od ľahkej po ťažkú prevádzku

PROTIPRAŠNÉ NÁTERY

Vodou riediteľné epoxidové nátery na úplne nevyzreté alebo na slabo odizolované podklady, klasické epoxidové nátery na odizolované podlahové dosky, hr. cca 0,3 mm

Použitie: priemyselné, skladové, parkovacie plochy pre ľahkú prevádzku, pivničné priestory

LIATE EPOXIDOVÉ PODLAHOVÉ STIERKY

Paropriepustné, klasické alebo vysoko chemicky odolné stierky na odizolované povrchy v pestrých farebných prevedeniach, v hladkých alebo protišmykových úpravách, hr. cca 2 mm

Použitie: priemyselné, skladové, výrobné plochy pre strednú až ťažkú prevádzku

LIATE POLYURETÁNOVÉ STIERKY

Pružné farebné stierky zlepšujú ergonomické vlastnosti podlahy (krokovú nepriezvučnosť, elegantný a komfortný vzhľad, nižšie zaťaženie kĺbov pri chôdzi...), hr. cca od 2 mm

Použitie: kancelárie, nemocnice, rehabilitačné kliniky, telocvične, fitnes centrá, školy, výrobné prevádzky, bytové priestory

ANTISTATICKÉ A ESD PODLAHOVÉ STIERKY

Elektrostaticky vodivé stierky v prevedení podľa špecifických charakteristík zvodného odporu a vysokých požiadavkách na chemické a mechanické zaťaženie, hr. cca 3 mm

Použitie: sklady horľavín, operačné sály, výstavné a výrobné priestory

POLYURETÁN BETÓNY

Vysoko odolný podlahový systém odolný proti agresívnym chemikáliám s výbornou rázovou húževnatosťou, odolávajúci teplotným šokom a teplotám od -40°C až do +150°C

Použitie: vysoko chemicky a mechanicky namáhané výrobné priestory

CEMENTOVÉ SAMONIVELAČNÉ LIATE STIERKY

Stierky sú určené k vyrovnaniu menších nerovností alebo ako konečná povrchová úprava pri zvýšených požiadavkách na rovinnosť, hr. od 3 do 20 mm

Použitie: vysoko-regálové sklady, výrobné a skladové haly, vysoko exponované miesta, podkladná vrstva pre bytové, občianske a priemyselné stavby

 

 

POSKYTUJEME TAKTIEŽ SERVIS PRIEMYSELNÝCH PODLÁH

DIAGNOSTIKA POŠKODENIA

SANÁCIA PODLAHOVÝCH DOSIEK

INJEKTÁŽE PODLAHOVÝCH DOSIEK

ŠPECIÁLNE SANÁCIE

 

     

 

          PRIEMYSELNÉ PODLAHY RÝCHLO A KVALITNE